Ads Top

9 mẹo sẽ giúp bạn thoát khỏi vấn đề gội đầu mỗi ngày

9 tips that’ll save you the trouble of washing your hair every day

9 mẹo sẽ giúp bạn thoát khỏi vấn đề gội đầu mỗi ngày9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-1

Washing your hair too frequently can cause more harm than good according to Lynne Goldberg, Director of the Boston Medical Center Hair Clinic. Constant washing causes your sebaceous glands to produce more fat. As a result, you get into a real vicious circle.

Việc gội đầu quá thường xuyên có thể gây tác hại nhiều hơn là lợi ích, theo Lynne Goldberg, Giám đốc Trung tâm Y tế chăm sóc tóc Boston. Gội liên tục làm cho các tuyến bã nhờn của bạn sản sinh nhiều chất nhờn hơn. Kết quả là bạn nằm trong một vòng tròn luẩn quẩn.

We at Bright Side took interest in this issue and prepared a list of tips that’ll allow you to wash your hair less often and still continue to look gorgeous!

Tại Bright Side chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này và đã chuẩn bị danh sách các mẹo sẽ cho phép bạn ít phải gội đầu hơn mà tóc vẫn tiếp tục khỏe mạnh!


Watch your menu

Theo dõi thực đơn của bạn

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-2

To ensure that your hair stays clean longer, remove any fatty or fried dishes from your diet. The same goes for sugar, white bread, and canned foods. Replace these products with fruits and vegetables, dairy, lean meats, and nuts. This will help reduce the sebaceous glands’ activity.

Để đảm bảo rằng tóc của bạn sẽ lâu bẩn hơn, hãy loại bỏ bất kỳ món ăn béo hoặc đồ chiên trong chế độ ăn uống của bạn. Cũng tương tự vậy với đường, bánh mì trắng và thực phẩm đóng hộp. Thay thế các thực phẩm này bằng trái cây và rau củ, sữa, thịt nạc, và các loại ngũ cốc. Điều này sẽ giúp làm giảm hoạt động của tuyến bã nhờn.


Use dry shampoos

Sử dụng dầu gội khô

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-3

To conceal greasy shine, divide your hair into strands and apply dry shampoo to the roots like a hairspray, from a distance of 8-10 inches. If the shampoo is in the form of talcum powder, apply it to the roots. Wait for ten minutes, and then comb your hair. Dry shampoo will create a shell around the greasy strands that will, for a time, make your hair look clean.

Để che vẻ bóng nhờn, chia tóc của bạn thành nhiều phần và phun dầu gội khô vào chân tóc như một loại keo xịt tóc, từ khoảng cách 8-10 inch. Nếu dầu gội đầu ở dạng bột tan, hãy bôi nó vào chân tóc. Đợi 10 phút, rồi chải tóc. Dầu gội khô sẽ tạo ra một vỏ bọc xung quanh các miếng nhờn; nhờ đó, trong một thời gian, giúp cho tóc của bạn trông sạch sẽ hơn.


Don’t neglect accessories

Đừng quên phụ kiện

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-4

If you have a fringe, a headscarf can provide interesting hairstyling options. All you’ll need to do is wash your fringe, pin it up, and disguise it in some way. Headscarfs look good with collected or loose hair. They can also become a real salvation for those with short hairdos. Greasy hair can be further concealed by means of various hair pins or headbands with flowers.

Nếu bạn có một chiếc khăn, một chiếc nơ đầu có thể tạo nên nhiều kiểu tóc thú vị. Tất cả những gì bạn cần làm là buộc nó lại, gắn nó lên, và ngụy trang nó bằng một cách nào đó. Chiếc nơ đầu trông rất đẹp với mái tóc rối. Chúng cũng có thể trở thành một vị cứu tinh thực sự cho những người có kiểu tóc ngắn. Tóc nhờn có thể được giấu kín hơn bằng những chiếc kẹp tóc hoặc băng buộc đầu có hoa trang trí.


Pay attention to water temperature

Chú ý đến nhiệt độ nước

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-5

When washing your hair, use warm or tepid water. Hot water increases the amount of fat secreted by the skin. After you’ve washed your hair, it’s best to let it dry naturally.

Khi gội đầu, sử dụng nước nóng hoặc nước ấm. Nước nóng làm tăng lượng chất béo tiết ra bởi da. Sau khi gội, tốt nhất nên để khô tự nhiên.


Put your hair into braids

Tết tóc lại thành bím

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-6

Braids of any type do a good job of disguising greasy hair roots. The thicker the weave, the better. We advise you to do a slight backcomb at the crown to conceal the more visible part of the unwashed hair. Make sure the braid doesn’t turn out smooth. A small amount of sticking-out hair will help hide the staleness.

Bím tóc làm rất tốt trong việc che giấu chân tóc nhờn. Tết càng dày thì càng tốt. Chúng tôi khuyên bạn nên đánh rối nhẹ ở phần ngôi để che giấu phần dễ nhìn thấy hơn khi tóc chưa gội. Hãy chắc chắn rằng các bím tóc không trở nên quá mượt. Một ít tóc rối bung ra sẽ giúp giấu đi mái tóc cũ.


Comb your hair before bedtime

Chải tóc trước khi ngủ

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-7

Comb your hair before going to bed. Once you’ve settled on your pillow, pull your hair back in such a way as to arrange it along the upper edge of the pillow. If the length allows, make a quick ponytail or a loose braid.

Hãy chải tóc trước khi đi ngủ. Khi bạn đã nằm lên gối, hãy kéo tóc của bạn ra và duỗi thẳng nó dọc theo cạnh trên của chiếc gối. Nếu chiều dài cho phép, hãy nhanh tay buộc tóc đuôi ngựa hoặc một bím tóc rối.


Change your parting

Đổi ngôi tóc

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-8

Switch your parting from one side to the other, or replace a straight parting with a diagonal one. The reason for doing this is simple: our hair gets used to being arranged in a certain fashion, which leads to loss of volume at the roots. Also, it tends to become dirtiest along the parting line. Shifting the parting gives your hair volume, a new look, and an appearance of cleanliness.

Chuyển ngôi tóc của bạn từ bên này sang bên kia, hoặc chuyển từ ngôi thẳng sang thành ngôi chéo. Lý do để làm điều này rất đơn giản: tóc của chúng ta thường được sắp xếp theo một cách nào đó, dẫn đến mất cân bằng số lượng ở chân tóc. Ngoài ra, tóc thường bẩn nhất ở dọc theo đường ngôi. Rẽ ngôi cho mái tóc của bạn sẽ tạo nên một cái nhìn mới, và trông sạch sẽ.


Avoid flat hairdos

 Tránh các kiểu tóc ép sát

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-9

Try not to give preference to smooth and sleek hairstyles: they’ll make your hair look even more messy and greasy.

Cố gắng không để những kiểu tóc mượt và bóng: chúng sẽ làm cho mái tóc của bạn trở nên lộn xộn và nhờn hơn.

The best option would be to slightly backcomb the hair at the roots to achieve extra volume, and then secure it in a shell or a bun

Lựa chọn tốt nhất là đánh rối nhẹ tóc ở chân tóc để tóc trông phồng lên, và sau đó buộc chặt nó bằng một chiếc kẹp tóc hoặc búi tóc lên.


Wash your brushes

Vệ sinh bàn chải tóc của bạn

9-meo-giup-ban-thoat-khoi-van-de-goi-dau-moi-ngay-10

Don’t forget to clean your styling tools regularly to prevent residues of surface skin fat, conditioner, and styling substances from gluing your hair together. Brushes and combs should be washed once a week in warm water with shampoo or soap.

Đừng quên làm sạch các dụng cụ tạo kiểu của bạn thường xuyên để tránh phần da đầu, chất dưỡng và các chất tạo kiểu còn dư khác từ tóc bám vào bề mặt của lược. Bàn chải tóc nên được vệ sinh mỗi tuần một lần trong nước ấm bằng dầu gội hoặc xà phòng.Theo Bright Side
Tổng hợp và biên dịch bởi Châu Lê và Miika

No comments:

Powered by Blogger.